Renowacje historyczne
obiektów zabytkowych

Typ projektu

Przebudowa, nadbdowa i remont

Klient

ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O.

Data oddania

21.07.2025r

Przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi, na mieszkalno-usługowo-biurowy oraz hostel

W ramach przewidywanej przebudowy, nadbudowy i remontu konserwatorskiego nastąpi wprowadzenie nowych funkcji – poza mieszkalnymi – usługowych (handlowych, gastronomicznych, hostelowych)
i biurowych, modernizacja wnętrza i wprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie budynku w obecnych czasach.

Zobacz więcej

Typ projektu

Remont zamku

Klient

Data oddania

Remont Zamku Ujazdowskiego – Laboratorium

Remont Zamku Ujazdowskiego – Laboratorium.

Zobacz więcej

Typ projektu

Przebudowa i remont

Klient

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o.

Data oddania

Październik 2021

Przebudowa i remont kamienicy mieszkalnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania ul. Zielona 6, Łódź

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Przebudowa i remont kamienicy mieszkalnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania ul. Zielona 6, Łódź.

Zobacz więcej

Typ projektu

przebdowa

Klient

AKRA

Data oddania

2022

Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na dydaktyczny na terenie kampusu Akademii Nauk Stosowanych Uczelni Państwowej w Gnieźnie

Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na dydaktyczny na terenie kampusu Akademii Nauk Stosowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zobacz więcej

Typ projektu

Rewitalizacja

Klient

MIASTO-ŁÓDŹ

Data oddania

28.02.2024

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – ul. Sienkiewicza 61a – 63

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5. Roboty budowlane w zakresie budowy drogi od ul. Nawrot do budynku przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem Sienkiewicza 61a/63 i części ulicy Plac Komuny Paryskiej oraz przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży widokowej oraz elementami małej architektury i przebudową infrastruktury technicznej”

Zobacz więcej

Typ projektu

Klient

Data oddania

Przebudowa, remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków przy ul Pogonowskiego 34 w Łodzi

Przebudowa, remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania budynków. Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie, remoncie konserwatorskim, rozbudowie o szyb windowy budynku, przebudowie wewnętrznej i zmianie sposobu użytkowania zespołu budynków położonych przy ul. Pogonowskiego 34 w Łodzi.

Zobacz więcej

Typ projektu

Przebudowa

Klient

Izba Administracji Skarbowej

Data oddania

2025 r.

Przebudowa budynków przy ul. Żeromskiego 88 w Łodzi

Przebudowa budynków. Na chwilę obecną prowadzone są prace wyburzeniowe i przygotowawcze w zakresie udostępnienia frontu pod roboty konstrukcyjne.

Prace zaplanowano na okres: 2022 – 2025 r.

Zobacz więcej

Typ projektu

Rewitalizacja

Klient

Miasto stołeczne Warszawa

Data oddania

Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16- etap II

wykonanie robót niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – etap II”

Zobacz więcej

Typ projektu

Przebudowa

Klient

Gmina Błonie,

Data oddania

w trakcie prac

Przebudowa istniejącego budynku oraz budowa budynku usługowego dla Centrum Administracji Publicznej w Błoniu

Przedmiotem robót jest Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego oraz budowa projektowanego budynku wolnostojącego.

Zobacz więcej