Przebudowa budynków przy ul. Żeromskiego 88 w Łodzi

Przebudowa budynków. Na chwilę obecną prowadzone są prace wyburzeniowe i przygotowawcze w zakresie udostępnienia frontu pod roboty konstrukcyjne.

Prace zaplanowano na okres: 2022 – 2025 r.

Inwestor

Izba Administracji Skarbowej

Data ukończenia

2025 r.

Typ projektu

Przebudowa

Architekt

Galeria realizacji

INWESTOR: Izba Administracji Skarbowej, al. Kościuszki 83, 90 – 436 Łódź
LOKALIZACJA: ul. Żeromskiego 88, 90 – 436 Łódź

Rys historyczny istniejącego obiektu:

Budynek frontowy ‘A’ (wpisany do gminnej ewidencji zabytków) zbudowany został w 1891r. (projektant: Stefan Lemene, wykonawca: Juliusz Zilke). Pierwotnie był 2 kondygnacyjny ze skośnym dachem. Na początku XX w. został nadbudowany o jedną kondygnację -wtedy powstała też obecnie zachowana elewacja frontowa z charakterystycznym balkonem i bramą. Budynek został gruntownie przebudowany w latach 80-tych, wtedy zostały wymienione stropy i dach, dobudowany został także dodatkowy strop nad przejazdem bramowym, prawdopodobnie wtedy także został usunięty balkon.

Funkcjami zabudowań na terenie działki były w kolejności; siedziba pieszej baterii artylerii wojska, siedziba carskiej policji konnej, koszary wojska polskiego a ostatnio policji.

Projekt architektoniczny został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Układ funkcjonalny budynku po remoncie

BUDYNEK BIUROWY

Piwnica podzielona jest na 2 części (nie połączone ze sobą). W jednej znajduje się część techniczna (wentylatornia, węzeł C.O., hydrofornia) i gospodarcza a w drugiej sala do ćwiczeń (siłownia) wraz z zapleczem sanitarnym. Siłownia będzie przeznaczona wyłącznie do użytku własnego -dla pracowników.

Na parterze znajduje się główne wejście do budynku (w miejscu prześwitu bramowego) połączone z recepcją. Pozostałą część kondygnacji zajmują pokoje biurowe, salka spotkań, zaplecze socjalne dla pracowników oraz główna rozdzielnia elektryczna i telekomunikacyjna

Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje biurowe, zaplecze socjalne dla pracowników oraz serwerownia.

Na drugim piętrze znajdują się pokoje biurowe, wydzielona część przeznaczona dla naczelnika i zastępców połączona z sekretariatem i salą konferencyjną, zaplecze socjalne dla pracowników oraz druga wentylatornia.

W końcowej części oficyny od strony wschodniej utworzono zadaszoną przestrzeń na trzecią wentylatornie i agregaty klimatyzacji dla całego budynku. Przestrzeń ta jest dostępna z klatki schodowej.

Schemat komunikacji: głównym elementem komunikacji pionowej w budynku jest klatka schodowa i winda zlokalizowane w łączniku. Pozostałe klatki schodowe pełnią przede wszystkim rolę ewakuacji. Dodatkowo ze względu na dostęp do sali ćwiczeń i części parteru zamontowany zostanie podnośnik pionowy łączący 3 poziomy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

BUDYNEK GARAŻOWY:

Budynek parterowy składa się z następujących części:

 • garaż 9 stanowiskowy podzielony na 3 sekcje po 3 stanowiska
 • wiata na odpady (śmietnik) wraz z pomieszczeniem gospodarczym związanym z obsługą terenu działki (podstawowe narzędzia i materiały ogrodnicze, łopaty do śniegu)
 • końcowy fragment przebudowany na zadaszenie na rowery w ramach obrysu budynku istniejącego (nie traktowany jako budynek)

W śmietniku zaprojektowano miejsce na:

 • 1 kontener o pojemności 1100l (140x110cm)
 • 6 pojemników o pojemności 120l (50x60cm)
 • suma pojemności pojemników: 1820l

Przy zakładanym wywozie wszystkich typów odpadów pojemność jest zgodna w obliczoną ilością wytwarzanych odpadów.

ZADASZENIE (WIATA) NA ROWERY

 • zadaszenie ze stojakami na rowery wraz ze stacją ładowania rowerów elektrycznych

Zestawienie powierzchni i parametry

BUDYNEK BIUROWY

 • Wysokość budynku – zróżnicowana, maksymalnie do 16,20m
 • Długość budynku (jako całości) – 58,70m
 • Szerokość budynku (jako całości) – 35,27m
 • Liczba kondygnacji – 4
 • Powierzchnia użytkowa budynku – 2.297,91m²
 • Kubatura budynku – 13.695,30m³

BUDYNEK GARAŻOWY

 • Wysokość budynku – 4,42m
 • Długość budynku (bez zadaszenia) – 36,20m
 • Szerokość budynku – 8,60m
 • Liczba kondygnacji – 1
 • Powierzchnia użytkowa budynku –237,56m²
 • Kubatura budynku –1.377,54m³

Opis prowadzonych prac

Na chwilę obecną prowadzone są prace wyburzeniowe i przygotowawcze w zakresie udostępnienia frontu pod roboty konstrukcyjne.

Prace zaplanowano na okres: 2022 – 2025 r.