Przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi, na mieszkalno-usługowo-biurowy oraz hostel

W ramach przewidywanej przebudowy, nadbudowy i remontu konserwatorskiego nastąpi wprowadzenie nowych funkcji – poza mieszkalnymi – usługowych (handlowych, gastronomicznych, hostelowych)
i biurowych, modernizacja wnętrza i wprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie budynku w obecnych czasach.

Inwestor

ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O.

Data ukończenia

21.07.2025r

Typ projektu

Przebudowa, nadbdowa i remont

Architekt

Galeria realizacji

Inwestor:ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O. 90-731 ŁÓDŹ, UL. WÓLCZAŃSKA 17
Lokalizacja: ul. Ogrodowa 24, 91-065 Łódź, działka nr ewid. 2/3 z obrębu S-1

Przebudowa, nadbudowa i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego robotników dawnej fabryki I. K. Poznańskiego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi, dla potrzeb obecnego właściciela – Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej.

W ramach przewidywanej przebudowy, nadbudowy i remontu konserwatorskiego nastąpi wprowadzenie nowych funkcji – poza mieszkalnymi – usługowych (handlowych, gastronomicznych, hostelowych)
i biurowych, modernizacja wnętrza i wprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie budynku w obecnych czasach.

W ramach remontu konserwatorskiego wyeksponowane zostaną walory architektoniczne oraz estetyczne obiektu poprzez rewaloryzację elewacji.

W ramach inwestycji planuje się także nowe zagospodarowanie terenu w ramach istniejącego podwórza wewnętrznego uwzględniające częściowe odtworzenie historycznych nawierzchni z adaptacją
części istniejącej zieleni.

Charakterystyka części mieszkalnej

Część mieszkalną wielorodzinną wydzielono we wschodniej części skrzydła budynku przy ul. Ogrodowej łącznie 55 mieszkań na piętrach od 1 do 4, a także w nadbudówce nad jedną z klatek w skrzydle od strony ul. Gdańskiej – 3 mieszkania.

Część hostelowa

Część hostelowa składać będzie się z pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby realizacji funkcji zamieszkania zbiorowego i zlokalizowana jest od centralnej części budynku od strony ul. Ogrodowej, do północnej części budynku od strony ul. Gdańskiej. W parterze hostelu znajdować się będzie foyer z recepcją, bufet oraz sala konferencyjna z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem socjalnym pracowników. W hostelu zlokalizowane będą 42 pokoje przeznaczone do wynajmu na pobyt krótkoterminowy.

Część biurowa

Część biurową zlokalizowano w części budynku zlokalizowanej od strony ul. Gdańskiej na piętrach 1-3.

Okres realizacji: 21.07.2023r – 21.07.2025r