Przebudowa, remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków przy ul Pogonowskiego 34 w Łodzi

Przebudowa, remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania budynków. Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie, remoncie konserwatorskim, rozbudowie o szyb windowy budynku, przebudowie wewnętrznej i zmianie sposobu użytkowania zespołu budynków położonych przy ul. Pogonowskiego 34 w Łodzi.

Galeria realizacji

Opis inwestycji:

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie, remoncie konserwatorskim, rozbudowie o szyb windowy budynku, przebudowie wewnętrznej i zmianie sposobu użytkowania zespołu budynków położonych przy ul. Pogonowskiego 34 w Łodzi.

W wyniku przebudowy obiekt podlega zmianie sposobu użytkowania ze względu na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego (warunki ewakuacji, przebudowa klatki schodowej, zmiana długości dojść ewakuacyjnych), warunków pracy (budowa nowych zapleczy socjalnych dla pracowników), warunków higieniczno-sanitarnych (budowa nowych zespołów sanitarnych) oraz wielkości i układu obciążeń konstrukcyjnych związanych z wzmocnieniem istniejących konstrukcji. Zmianie ulegnie układ funkcjonalny budynku, kondygnacje zostaną podzielone na poszczególne placówki o funkcji społecznej.

Zestawienie powierzchni i wysokości budynków

Budynek południowy (1):

 • Powierzchnia wewnętrzna – 1 746,1 m²
 • Wysokość budynku – 20,5 m.

Budynek frontowy (2f):

 • Powierzchnia wewnętrzna – 1 760,9 m²
 • Wysokość budynku – 21,3 m.

Oficyna północna (2o):

 • Powierzchnia wewnętrzna – 1 049,8 m²
 • Wysokość budynku – 20,5 m.

Budynek 3:

 • Powierzchnia wewnętrzna – 69,3 m²
 • Wysokość budynku – 6,15 m.

Stan robót na dzień 17.03.2023

 • trwa wznoszenie konstrukcji szybu windowego w budynku 2f
 • ukończono posadzki na parterze i piwnicy budynku 1
 • ukończono podkłady betonowe na parterze budynku 2f
 • trwa wykonywanie ścian działowych na parterze i w piwnicy budynku 1
 • trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznych i sanitarnych na wszystkich budynkach
 • ukończono wykonanie pokrycia dachu 2o
 • trwa wykonywanie pokrycia dachu 1 i 2f