Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16- etap II

wykonanie robót niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – etap II”

Inwestor

Miasto stołeczne Warszawa

Data ukończenia

Typ projektu

Rewitalizacja

Architekt

Galeria realizacji

Nazwa inwestycji: wykonanie robót niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – etap II”
Adres: ul. Markowska 16, 03-742 Warszawa
Inwestor: Miasto stołeczne Warszawa

Charakterystyczne parametry budynku:

 • Powierzchnia zabudowy: 554 m²
 • + zabudowane śmietniki na terenie 662 m²
 • Powierzchnia całkowita nadziemna: 3432 m²
 • Powierzchnia całkowita podziemna: 537 m²
 • Kubatura naziemna: 18 365 m³
 • Kubatura podziemna: 39 900 m³
 • Wysokość zabudowy: 5 kondygnacji + poddasze
 • Maksymalna wysokość budynków: 21 m
 • Ilość kondygnacji podziemnych: 1 kondygnacja
 • Powierzchnia netto: 2948 m²
 • Powierzchnia użytkowa komercyjna, usługowa i użyteczności publicznej: 1929,63 m²