Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – ul. Sienkiewicza 61a – 63

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5. Roboty budowlane w zakresie budowy drogi od ul. Nawrot do budynku przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem Sienkiewicza 61a/63 i części ulicy Plac Komuny Paryskiej oraz przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży widokowej oraz elementami małej architektury i przebudową infrastruktury technicznej”

Inwestor

MIASTO-ŁÓDŹ

Data ukończenia

28.02.2024

Typ projektu

Rewitalizacja

Architekt

Galeria realizacji

INWESTOR: MIASTO-ŁÓDŹ ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH ul. PIOTRKOWSKA 175 90-447 ŁÓDŹ
LOKALIZACJA: ul. ul.Sienkiewicza 61a/63, 90 – 009 Łódź
NAZWA INWESTYCJI: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Roboty budowlane w zakresie budowy drogi od ul. Nawrot do budynku przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem Sienkiewicza 61a/63 i części ulicy Plac Komuny Paryskiej oraz przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży widokowej oraz elementami małej architektury i przebudową infrastruktury technicznej”

Rys historyczny istniejacego obiektu:

Zabudowania fabryki Maurycego Hirszmana przy ul.Sienkiewicza 61a/63 w Łodzi pochodzą z XIX i XX wieku.

Do 1917r. W zespole fabrycznym funkcjonowała przędzalnia kamgarnu Natana Koppela. Jego przedsiębiorstwo wykorzystywało również budynki przy sąsiedniej posesji przy ul. Sienkiewicza 63.

Przed wybuchem I wojny światowej istniała tu Fabryka Pończoch Józefa Józefowicza. Od 1917r działała tkalnia wyrobów wełnianych i bawełnianych Dawida Basiewicza.

W latach międzywojennych swoją siedzibę miała tu również Fabryka Knotów i Sznurowadeł.

Lata 30-te to okres działalności Józefa Pilicera. Od 1958 roku zabudowania fabryczne zajmowała dziewiarnia (Fabryka Trykotów) Otto Kaumpf. Swoje lokum miała administracjia Łódzkiej Czesalni i Przędzalni Wełna Fisnera i Bialera.

Od 1965 roku budynki pełniły funkcję biurowo – magazynową. W ostatnich latach budynki były wykorzystywane pod lokale usługowe: Restauracja (Sztuka, Muzyka, Kuchnia), Gabinet Stomatologiczny, Galeria Odlot, Fundacja Urban Forms.

Układ funkcjonalny po remoncie:

Budynki pofabryczne przeznaczone będą na potrzeby administracji Urzędu Miasta Łodzi oraz cztery lokale usługowe w części parteru, przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowych wartości architektonicznych wnętrz i elewacji budynków. Nowe funkcje udostępnią jego wnętrze użytkownikom oraz klientom i najemcom lokali usługowych.

Obiekt jest zabytkiem i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Forma architektoniczna:

Istniejący budynek przy Sienkiewicza 61a ma kształt litery L, otwiera się w kierunku pasażu Leona Schillera, tworząc wewnętrzny dziedziniec.

Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze), które są skomunikowane trzema klatkami schodowymi. Budynek znajduje się w bliskiej zabudowie z obiektami sąsiednimi (częściowo wzdłuż ścian szczytowych).

Do istniejącego układu funkcjonalnego podłączono budynek B` oraz nowo projektowaną kubaturę na przedłużeniu budynku A.

W części administracyjnej zaprojektowano trzy windy oraz jedną obsługującą taras widokowy na VI kondygnacji. Budynki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki likwidacji progów, odpowiedniej wielkości kabin windowych oraz specjalnie urządzonych sanitariatów.

Zachowano istniejące wejścia do klatek schodowych z zewnątrz oraz dodano dwa wejścia od południa do budynku B`.

Obiekt posiada zaprojektowane przebicie od strony dziedzińca w kierunku ulicy Nawrot w kondygnacji parteru. Przejazd bramowy wykończony będzie cegłą pozyskaną z rozbiórki.

W północnej części budynku zaprojektowano dobudowę w formie przeszklonej wieży. Dobudowa posiada 6 kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną.

Na najwyższej kondygnacji znajduje się taras widokowy, urządzony zielonymi kompozycjami.

Zestawienie powierzchni i parametry:

Kubatura brutto, w tym 21 761,18 m³
część nadziemna 21 543,55 m³
część podziemna 217,63 m³
Powierzchnia zabudowy 1 210,79 m²
Powierzchnia całkowita, w tym 5 979,77 m²
część nadziemna 5 763,32 m²
część podziemna 75,83 m²
Powierzchnia użytkowa 4 131,90 m²
Intensywność zabudowy 3,95
Wysokość budynku istniejącego (przebudowywanego) 18,88 m
Wysokość budynku projektowanego 21,36 m
Długość elewacji północnej 73,18 m
Długość elewacji wschodniej, w tym 54,51 m
budynek istniejący (przebudowywany) 48,33 m
budynek projektowany 6,18 m
Ilość kondygnacji budynku istniejącego (przebudowywanego) 5
Ilość kondygnacji budynku projektowanego, w tym 7
ilość kondygnacji nadziemnych 6
ilość kondygnacji podziemnych 1

Opis prowadzonych prac:

Na chwilę obecną prowadzone są prace wyburzeniowe i przygotowawcze w zakresie udostępnienia frontu pod roboty konstrukcyjne.

Termin rozpoczęcia prac: 27.01.2023
Planowany termin zakończenia prac: 28.02.2024