Obiekty mieszkalne budynku przy ul. Pawiej 73

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-biurową
i garażem podziemnym oraz budowa zjazdu z ul. Dzielnej i naziemnych miejsc
postojowych

Inwestor

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Data ukończenia

Sierpień 2019 r

Typ projektu

Budowa

Architekt

EKO-PRO-Inwest Sp. z o. o.

Architekt / architekci

EKO-PRO-Inwest Sp. z o. o., 90-755 Łódź, ul. 1-go Maja 87

Forma architektoniczna i funkcja obiektów budowlanych

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z częścią usługowo-biurową o dwukondygnacyjnym garażem podziemnym

– Podziemie – dwukondygnacyjne o funkcji garażowej z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi

– Parter – usługowo-biurowy przeznaczony na siedzibę Inwestora

– Piętra I-VIII – lokale mieszkalne (76 lokali)

Parametry techniczne i użytkowe obiektu

Powierzchnia zabudowy: 752,79 m2
Powierzchnia całkowita: 9874,49 m2
Kubatura: 33 304,63 m3
Ilość kondygnacji: 11 – w tym: 9 nadziemnych + 2 podziemne

 

Galeria realizacji

01
Podziemie

– dwukondygnacyjne o funkcji garażowej z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi

02
Parter

– usługowo-biurowy przeznaczony na siedzibę Inwestora

03
Piętra I-VIII

– lokale mieszkalne (76 lokali)

OPIS INWESTYCJI (.PDF)