Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Początek – 08.02.2021
Koniec – 31.12.2022

Aktualnie prowadzona budowa

 • A – budynek frontowy o funkcji mieszkalnej z lokalami usługowymi w parterze
 • B – budynek lewej oficyny o funkcji mieszkalnej
 • C – budynek oficyny poprzecznej o funkcji mieszkalnej z mieszkaniem chronionym przystosowanym do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • D – budynek prawej oficyny o funkcji mieszkalnej ze świetlicą środowiskową w parterze.

Budynek A
Budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną z dwoma lokalami usługowymi w parterze. Funkcjonalnie budynek będzie podzielony na 7 mieszkań na poziomie parteru, pierwszego
i drugiego piętra. Poddasze pozostanie nieużytkowe.

Budynek B
Budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną, będzie podzielony na 10 mieszkań na poziomie parteru, pierwszego, drugiego i trzeciego piętra. Poddasze pozostanie nieużytkowe.
W piwnicach zostaną zlokalizowane komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.
Na parterze zostało zaprojektowane pomieszczenie węzła cieplnego.

Budynek C
Budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną, zostanie podzielony na 14 mieszkań na poziomie parteru, pierwszego i drugiego pietra dostępnych z dwóch klatek schodowych. Projektowana jest zmiana sposobu użytkowania poddasza. Poddasze zostanie zaaranżowane na mieszkania oraz pomieszczenia pomocnicze. Na parterze zaprojektowano mieszkanie chronione dla 3 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W piwnicach zostaną zlokalizowane komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.

Budynek D
Budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną, będzie podzielony na 10 mieszkań na poziomie parteru, pierwszego i drugiego piętra dostępnych z dwóch klatek schodowych. Poddasze pozostanie nieużytkowe. Na parterze zaprojektowano świetlicę środowiskową. W piwnicach zostaną zlokalizowane komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Część piwnicy w strefie świetlicy środowiskowej zostanie zasypana.

Budynki (budynek frontowy wraz z oficynami bocznymi i oficyną poprzeczną) wpisane są do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Budynek frontowy, kamienica Andrzeja Jeżewicza powstała, między 1865-1872r. Pierwotnie budynek posiadał dwie kondygnacje nadziemne. Budynek nie zajmował całej szerokości działki. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiła jego przebudowa obejmująca budowę oficyn oraz rozbudowę budynku frontowego do całej szerokości działki.

W budynkach planowane jest wykonanie – dwóch lokali usługowych, świetlicy środowiskowej, jednego mieszkania dla osób chronionych przystosowany dla osób niepełnosprawnych i 41 mieszkań komunalnych. Budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz zostanie wykonana winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie prowadzone prace

 • Montaż płyt OSB na gotowej podłodze drewnianej wraz z obustronnym zabezpieczeniem ppoż.
 • Wymiana więźby dachowej na nową w budynku D, więźba zabezpieczona ogniowo
 • Wykonanie szybu murowanego oraz wyprowadzenie starterów pod wykonanie rdzeni żelbetowych
 • Wykonanie płyty żelbetowej PL2 przy szybie windowym, oddylatowanej od szybu windowego.
 • Wykonanie stropu rector w budynku D nad 2 piętrem, wraz z wykonaniem dozbrojeń pod słupki dachowe, oraz wykonanie konstrukcji tymczasowej podpierającej dach przy betonowaniu.
 • Wykonanie próbek betonu na budowie.
 • Stropu drewnianego, po wymianie belek drewnianych wraz z zabezpieczeniem p.poż belek. Wraz z wykonaniem izolacji akustycznej i cieplnej stropu oraz wykonaniem wymianów pod ściany działowe, łazienki i kuchnie. Strop drewniany w budynku C przed zamknięciem płytami OSB
 • Wykonanie zbrojenia balkonu
 • Podparcie stropu na budynku frontowym
 • Dach na budynku frontowym częściowo rozebrany
 • Wykonanie wieńca na ścianach budynku frontowego

Aktualizacja postępu prac (20.03.2023)

 • trwają prace związane z montażem parkietów oraz zabytkowej stolarki na budynku frontowym,
 • trwa montaż sztukaterii na budynku frontowym,
 • wytynkowano elewacje,
 • trwają prace związane z układaniem paneli w mieszkaniach,
 • odtworzono sklepienie krzyżowe w przejeździe bramowym na budynku C.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.