Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składającej się z 3 budynków – Łowicz

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, miejsc parkingowych, dróg, traktów pieszych oraz innych obiektów budowlanych, zagospodarowania terenu małej architektury, zieleni wraz z instalacjami, przyłączami, oraz infrastrukturą.

Inwestor

MDR Łowicz Sp. Z o. o.

Data ukończenia

Grudzień 2021

Typ projektu

Budowa

Architekt

GDA oraz Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur

Architekt / architekci

GDA, ul. Chmielna 10 lok. 47, 00-0020 Warszawa
Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur, ul. Dobra 8/10, 00-388 Warszawa

Nazwa kompleksu: Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składającej się z 3 budynków

Nazwa budowy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, miejsc parkingowych, dróg, traktów pieszych oraz innych obiektów budowlanych, zagospodarowania terenu małej architektury, zieleni wraz z instalacjami, przyłączami, oraz infrastrukturą: techniczną i oświetleniem, z potrzebnymi funkcjami uzupełniającymi i jego połączeniem z otoczeniem terenu inwestycyjnego, na obszarze położonym w Łowiczu przy ul. Krudowskiego, obejmującymi działkę nr 1091/14, obręb 4 Korabka jedn. ewid. Łowicz.

Adres budowy: Miasto Łowicz, obręb Korabka
Inwestor: MDR Łowicz Sp. Z o. o. Ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Termin początku Inwestycji: Czerwiec 2020
Termin zakończenia Inwestycji: Grudzień 2021

Galeria realizacji

Kubatura

01
Budynek 1

KUBATURA: 4 418 m3
SZEROKOŚĆ BUDYNKU: 20,71 m
DŁUGOŚĆ BUDYNKU: 16,81 m
WYSOKOŚĆ BUDYNKU (mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku do najwyżej położonej górnej krawędzi przykrycia dachu): 13,67 m
ILOŚĆ KONDYGNACJI: 4

02
Budynek 2

KUBATURA: 10 207 m3
SZEROKOŚĆ BUDYNKU: 44,51 m
DŁUGOŚĆ BUDYNKU: 21,30 m
WYSOKOŚĆ BUDYNKU (mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku do najwyżej położonej górnej krawędzi przykrycia dachu): 13,62 m
ILOŚĆ KONDYGNACJI: 4

03
Budynek 3

KUBATURA: 10 207 m3
SZEROKOŚĆ BUDYNKU: 44,51 m
DŁUGOŚĆ BUDYNKU: 21,30 m
WYSOKOŚĆ BUDYNKU (mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku do najwyżej położonej górnej krawędzi przykrycia dachu): 13,62 m
ILOŚĆ KONDYGNACJI: 4