WITU, budynek biurowo-laboratoryjny

Opis inwestycji:

Nazwa zadania: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi.”

Adres Inwestycji: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

Parametry techniczne budynku:

 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 1
 • Powierzchnia użytkowa obiektu: 1 104,21 m²
 • Powierzchnia zabudowy: 702,55 m²
 • Kubatura obiektu: 8 846 m³

Budynek nr 80 znajdujący się na terenie WITU jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym. W zamierzeniu inwestycyjnym zostanie on nadbudowany o dodatkową kondygnację i klatkę schodową z dźwigiem osobowo-towarowym. Przebudowany budynek zostanie dostosowany do obowiązujących warunków technicznych i warunków bezpieczeństwa pożarowego. Zostanie również poprawiona funkcjonalność obiektu.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem roboty:

 • konstrukcyjne: podbijanie fundamentów, wykonanie stropów, wykonanie stropodachu wentylowanego, wykonanie nowoprojektowanej klatki schodowej, wykonanie szachtu windowego.
 • budowlano-architektoniczne: nadbudowa kondygnacji, dobudowa klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż dźwigu osobowo-towarowego, wykończenie nowoprojektowanych pomieszczeń
 • sanitarne: instalacja wodociągowa, hydrantowa, tryskaczowa, kanalizacyjna, instalacja grzewcza (c.o. i c.t.), instalacja gazów technicznych a także klimatyzacji i wentylacji
 • elektryczne: instalacje zasilające, instalacje oświetlenia, montaż rozdzielni głównej, a także instalacje teletechniczne tj. sieć LAN, system alarmowy, system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożaru, system monitoringu wizyjnego
 • prace związane z zagospodarowaniem terenu: prace drogowe (komunikacja pieszo-jezdna, parkingi), architektura zieleni

Data podpisania umowy: 28.04.2022
Termin realizacji: 31.10.2023

Na dzień 20.03.2023 na budowie wykonano:

 • konstrukcja
 • izolacja fundamentów
 • szlichta piwnica
 • stolarka okienna + fasady aluminiowe na całym budynku
 • dach
 • konstrukcje pod centrale wentylacyjne
 • natrysk ppoż. na suficie w piwnicy
 • kanalizacja sanitarna zewnętrzna
 • centrale wentylacyjne
 • instalacja odgromowa
 • otok elektryczny
 • główne zasilanie Budynku

Obecnie wykonujemy:

 • elewacja lekka – mokra
 • instalacje sanitarne w budynku (wentylacja, klimatyzacja, kanalizacja, c.o. , c.t.)
 • instalacje elektryczne i ppoż. na budynku
 • tynki wewnętrzne
 • drobne roboty budowlane bieżące tj., zamurowania, przebicia itp.