Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR oraz budowa lądowiska dla helikoptera LPR dla SPOZ w Lubartowie

Inwestycja: “Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budowa lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj”

Zamierzenie poza wykonaniem dokumentacji projektowej obejmuje przebudowę fragmentu istniejącego piętra Szpitala na potrzeby projektowanego SOR, dobudowanie dodatkowego podjazdu dla karetek, lądowiska dla helikoptera LPR oraz dojść, dojazdów i stanowisk postojowych. Prace instalacyjne dotyczą wykonania instalacji wewnętrznych: wod-kan, wentylacji mechanicznej, grzewcze, klimatyzacji, gazów medycznych; instalacji zewnętrznych zasilania rozdzielnicy lądowiska oraz oświetlenia zewnętrznego dojść i dojazdów lądowiska, odwodnienia dróg dojazdowych oraz przebudowy istniejących instalacji. W obrębie zakresu opracowania wykonane zostaną wycinki części istniejących drzew i nowe nasadzenia.

Prace rozpoczęły się w grudniu 2022 r. od wykopów i prac żelbetowych a także wyburzenia ścianek działowych oraz posadzek remontowanego skrzydła.

Opis wykonywanych prac

Obecnie stawiane są nowe ścianki działowe w istniejącym budynku szpitala, stawiany jest dodatkowy podjazd dla karetek z konstrukcji szkieletowej, trwają prace brukarskie oraz instalacyjne zewnętrzne (kanalizacji deszczowej oraz elektryczne) i wewnętrzne wszystkich branż. Termin wykonania zadania inwestycyjnego jest ustalony na 26.09.2023 r.