Termomodernizacja Budynków Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka

Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje zakresem 15 budynków znajdujących się na terenie szpitala.

Inwestycja: „Termomodernizacja Budynków Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje zakresem 15 budynków znajdujących się na terenie szpitala.

Zakres robót:

  • ocieplenia ścian – 25 tyś. m²
  • ocieplenie i izolacja dachów – 20 tyś. m²
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, – 5 tyś. m²
  • wymiana oświetlenia – 15 tys. szt.
  • wymiana central wentylacyjnych – 74 szt.
  • wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w całym kompleksie.
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 KW.

W ramach zadania firma ZAB-BUD opracowała dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz uzyskała zgody i pozwolenia niezbędne do realizacji powyższych prac.

Termin rozpoczęcia: styczeń 2020
Planowany termin zakończenia: grudzień 2021