Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku (dobudowa Sali konferencyjnej, powiększenie jadalni, przebudowa piwnic, parteru i pietra części „A”)
Adres Inwestycji: Otwock, 05-402, ul. Żurawia 15
Inwestor: Komendant Główny Straży Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa
Początek inwestycji: listopad 2022 roku
Koniec inwestycji: maj 2024 roku

Parametry główne istniejącego budynku ośrodka

  • Powierzchnia zabudowy: 1346 m²
  • Powierzchnia użytkowa: 2594,86 m²
  • Powierzchnia zabudowy części projektowanej: 999,6 m²
  • Powierzchnia użytkowa części projektowanej: 1534,3 m²
  • Kubatura części projektowanej: 6623 m³
  • Powierzchnia całkowita działki: 54099 m²

Opis Inwestycji:

Zakres opracowania inwestycji obejmuje przebudowę budynku w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów i norm, jak również poprawienie komfortu użytkowania Ośrodka. Planuje się przebudowę pomieszczeń stanowiących strefę restauracyjno-szkoleniową. Rozbudowę Sali konferencyjnej oraz przebudowę kuchni wraz z zapleczem kuchennym. Przebudowę/ rozbudowę części istniejących instalacji, wykonaniem nowych w szczególności instalacji wentylacji mechanicznej – dobudowanych pomieszczeń. Demontaż lub przebudowę obiektów technicznych na terenie działki. Rozbudowę instalacji oświetleniowej i ciągów pieszych na terenie ośrodka.