Rozbudowa i przebudowa obiektu basenowego z infrastrukturą towarzyszącą

Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu

Architekt / architekci

Biuro Projektowe

Galeria realizacji

Umowę na “Rozbudowę i przebudowę obiektu basenowego z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu “Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu” podpisano 9 listopada 2020 r.

Przekazanie terenu placu budowy GW nastąpiło 16 listopada 2020 r., termin zakończenia inwestycji wyznaczony został na 31 maja 2022 r.

Prace budowlane rozpoczęły się od rozbiórki wyznaczonych ścian, posadzek i dachu istniejących budynków obsługi kąpieliska, demontażu istniejących instalacji oraz rozbiórki istniejącej niecki basenowej. Po zakończeniu robót rozbiórkowych rozpoczęły się prace konstrukcyjne przy przebudowie istniejących budynków, prace konstrukcyjne przy budowie podziemnych komór technologicznych, tężni solankowych oraz przy budowie stawu kąpielowego. Następnie rozpoczęto prace instalacyjne wewnątrz budynków oraz w terenie.

Na dzień dzisiejszy zakończone zostały prace konstrukcyjne przy przebudowie istniejących budynków, a także prace przy pokryciu dachów obu budynków. Na Budynku 1 zakończono montaż ślusarki zewnętrznej, roboty tynkarskie oraz wylewanie posadzek; trwają prace elewacyjne. Na Budynku 2 trwają roboty tynkarskie, kończy się montaż ślusarki zewnętrznej. Zakończone zostało wznoszenie podziemnych komór technologicznych, konstrukcji stawu kąpielowego, wodnego placu zabaw oraz brodzika dla dzieci, kładziona jest zewnętrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja technologii basenowej.

Umowa zakłada:

 • wykonanie przebudowy istniejących budynków obsługi kąpieliska wraz z ich rozbudową,
 • przebudowę istniejącej niecki basenowej na tzw. staw kąpielowy,
 • budowę brodzika dla dzieci,
 • budowę wodnego placu zabaw,
 • budowę dwóch tężni solankowych,
 • budowę nowych ciągów komunikacyjnych,
 • budowę elementów małej architektury,
 • wykonanie nowych ogrodzeń i remont istniejących,
 • rozbiórkę istniejących boisk, murków, nawierzchni utwardzonych,
 • wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., gazu, p.poż., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, technologi wody, instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
 • wykonanie instalacji solarnej i fotowoltaicznej,
 • wykonanie naturalnego filtra służącego do filtrowania wody z wykorzystaniem naturalnych procesów biologicznych,
 • wykonanie boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do gry w bule,
 • uwzględnienie podczas realizacji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.