Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej/Markowskiej w Warszawie

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Galeria realizacji

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej/Markowskiej w Warszawie wraz z budową skrzydła mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym na działkach nr ew. 5, 51/2, 51/5 z obrębu 4-14-07 wraz z rozbiórką budynków i obiektów budowlanych na działkach nr ew. 5, 51/2, 51/5 z obrębu 4-14-07 oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
Termin rozpoczęcia: 24.05.2022
Termin zakończenia: 24.05.2024
Liczba lokali mieszkalnych: 186
PUM: 8623 m²
Liczba lokali usługowych: 5
Liczba kondygnacji: 5 – 7