Rozbudowa budynku administracji publicznej wraz z przebudową wnętrz, budową przyłącza wodociągowego oraz przebudową instalacji deszczowej

Rozbudowa budynku o szyb windowy wraz z przebudową wnętrz budynku, budową przyłącza wodociągowego oraz przebudową instalacji kanalizacji deszczowej.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych (nr rej.: A/268 z 16.09.1980) i podlega ochronie konserwatorskiej.

Inwestor

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Data ukończenia

30 wrzesień 2022

Typ projektu

Rozbudowa

Architekt

Galeria realizacji

Nazwa zadania: Rozbudowa budynku administracji publicznej o szyb windowy wraz z przebudową wnętrz budynku, budową przyłącza wodociągowego oraz przebudową instalacji kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji: Łódź, ul. Roosevelta 15
Inwestor: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych (nr rej.: A/268 z 16.09.1980) i podlega ochronie konserwatorskiej.

Rozpoczęcie prac: 17 grudzień 2020
Zakończenie prac: 30 wrzesień 2022

Parametry budynku:

  1. Liczba kondygnacji podziemnych – 1
  2. Liczba kondygnacji naziemnych – 4
  3. Powierzchnia całkowita: 2065,45m²
  4. Wysokość budynku – 15,82m
  5. Kubatura – 9882,1m³

Zakres prac do wykonania:
Wykonanie demontażu wraz z nowymi przemurowaniami ścian wewnętrznych w celu dostosowania obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników.
Wykonanie nowych instalacji: sanitarnych, elektrycznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji.

Wzmocnienie istniejącej więźby dachowej oraz wykonanie nowego pokrycia z papy z wymianą wszystkich obróbek blacharskich.

Rozbudowa istniejącego budynku o nowy szyb windowy zlokalizowany na dziedzińcu.

Renowacji świetlika nad dawną salą operacyjną.

Prace konserwatorskie na zabytkowej elewacji wykonanej z piaskowca poprzez usunięcie wtórnych nawarstwień oraz ponad stuletnich miejskich zabrudzeń wynikających z zanieczyszczeń miejskich. Uzupełnienie ubytków, flekowanie miejsc po zniszczonych elementach kamiennych i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji.

Pełen program prac konserwatorskich dotyczący stolarki okiennej z przywróceniem pierwotnej kolorystyki.

W zakresie firmy jest szczegółowe przebadanie budynku pod względem historycznym i konserwatorskim z wykonaniem odkrywek stratygraficznych i chromatograficznych. Ustalenie pierwotnego wyglądu poszczególnych pomieszczeń na podstawie badań konserwatorskich oraz historycznych.

Do zadań konserwatorskich firmy należą również prace związane z odrestaurowaniem pierwotnej stuletniej stolarki drewnianej w całym obiekcie wraz parkietami, obudowami grzejników, boazerii oraz zachowanymi meblami.