Rozbiórka, przebudowa, remont nieruchomości przy ul. Legionów 44 w Łodzi

Budowa obejmuje rozbiórkę, przebudowę, remont nieruchomości.

Inwestor

Miasto Łódź

Data ukończenia

05.2023 r.

Typ projektu

Rozbiórka i przebudowa

Architekt

Galeria realizacji

Inwestor: Miasto Łódź Zarząd Inwestycji Miejskich 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
Lokalizacja: ul. Legionów 44, 90-702 Łódź, działka nr 109/1, 109/2, 109/3, obręb P-9

Budowa obejmuje rozbiórkę, przebudowę, remont nieruchomości przy ul. Legionów 44 na działkach 109/1, 109/2, 109/3 obręb P-9. Zakres robót zawiera przebudowę budynku frontowego (A), lewej oficyny (B) prawej oficyny (D), rozbiórkę budynków gospodarczych i budową dwóch budynków infrastruktury technicznej oraz zmianę sposobu użytkowania w strefie poddasza budynku frontowego (A) z nieużytkowego poddasza na funkcje mieszkalne – zamieszkanie zbiorowe oraz prawej oficyny (D) z funkcji mieszkalnej na świetlicę środowiskową.

Budynki objęte opracowaniem oznaczone są na Projekcie Zagospodarowania Terenu odpowiednio literą:

A – budynek frontowy o funkcji mieszkalnej (lokale mieszkalne na 1 piętrze oraz dom małoletniej matki z dzieckiem – funkcja społeczna na poddaszu) z lokalami usługowymi w parterze
B – budynek lewej oficyny o funkcji mieszkalnej (w tym mieszkania dla osób niepełnosprawnych o potencjale mieszkań chronionych na parterze – funkcja społeczna)
C – budynek o funkcji technicznej (pomieszczenie węzła, komórki gospodarcze)
D – budynek prawej oficyny pełniący funkcje świetlicy środowiskowej
E – budynek o funkcji technicznej (pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenia na odpady)

Inwestycja jest częścią założenia polegającego na Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 7

Termin realizacji: 09.2021 – 05.2023 r.

Projekt zagospodarowania terenu (.pdf)

Aktualny stan prac w galerii.