Rozbiórka budynku usługowego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Belgradzkiej 42 w Warszawie.

Rozbiórka budynku usługowego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Belgradzkiej 42 w Warszawie.

Galeria realizacji

01
Rozbiórka budynku usługowego

Budynek przeznaczony do rozbiórki to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w technologii szkieletowej prefabrykowanej systemu SBO.

02
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym

Budynek ma 9 kondygnacji nadziemnych oraz 2 kondygnacje podziemne. Konstrukcja budynku jest zaprojektowana w technologii monolitycznej żelbetowej płytowo – słupowo – tarczowej.

Posadowienie budynku na płycie fundamentowej z lokalnymi przegłębieniami pod windy i studzienki technologiczne. Zakłada się prowadzenie prac w wykopie ograniczonym na całym obwodzie ścianami szczelinowymi.

Kalendarium

  • Listopad 2023 – Rozbiórka budynku usługowego
  • Grudzień 2023 – Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem ścianki szczelinowej
  • Styczeń 2024 – Wykonanie wykopu wstępnego
  • Luty 2024 – Koniec prac związanych z wykonaniem ścianki szczelinowej, rozpoczęcie wykopu docelowego
  • Marzec 2024 – Zakończenie prac związanych z wykopem, rozpoczęcie prac żelbetowych (płyta fundamentowa).
  • Kwiecień 2024 – Obecnie trwają prace żelbetowe (betonowanie płyty fundamentowej oraz słupów, tarcz i rampy poziomu -2)