Przebudowa i remont oddziału obserwacyjno-zakaźnego na parterze budynku „H” w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce

Przebudowa i remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego na parterze budynku „H” wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom Oddziału.

Inwestor

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny

Data ukończenia

październik 2023 roku

Typ projektu

Architekt

Galeria realizacji

Inwestycja: Przebudowa i remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego na parterze budynku „H” wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom Oddziału w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Adres Inwestycji: Aleja Jana Pawła II 120A; 07-410 Ostrołęka
Inwestor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Początek inwestycji: marzec 2023 roku
Koniec inwestycji: październik 2023 roku

Dane Oddziału Obserwacyjno-Zakaźny w Bloku „H” – parter.

Dane ogólne (w zakresie przebudowy i remontu)

Powierzchnia użytkowa – 1 200,10 m²

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, technologicznego, wybranych wnętrz specjalistycznych oraz prac polegających na remoncie parteru w części Bloku H1, parteru Bloku H2 i H3 oraz projektów technologicznych dla Stacji Dezynfekcji Ścieków Zakaźnych, Stacji Chłodu, Stacji Uzdatniania Wody Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie przebudowy i wykończenie pomieszczeń we wskazanych lokalizacjach, dostosowując je do nowego układu funkcjonalnego wraz z modernizacją, remontem lub wymianą instalacji.

Realizowane będą niżej wymienione roboty budowlano-montażowe:

  • roboty remontowe i adaptacyjne ogólnobudowlane,
  • roboty branży sanitarnej w zakresie wod.-kan. c.w.u. i c.o.,
  • roboty związane z wentylacją i klimatyzacją,
  • roboty związane z instalacjami gazów medycznych,
  • roboty branży instalacji elektrycznych
  • Modernizacja Stacji Dezynfekcji Ścieków Zakaźnych
  • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody