Przebudowa Budynku Policyjnej Izby Dziecka Komendy Stołecznej Policji

Galeria realizacji

Nazwa Inwestycji: Przebudowa Budynku Policyjnej Izby Dziecka Komendy Stołecznej Policji
Adres: ul. Wiśniowa 44, Warszawa 02-520
Inwestor: Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

 • Liczba kondygnacji podziemnych 1
 • Liczba kondygnacji nadziemnych 4
 • Poziom parteru budynku 111,31 m n. p. m
 • Powierzchnia zabudowy 384 m²
 • Powierzchnia całkowita części nadziemnej 1411,6 m²
 • Powierzchnia całkowita części podziemnej 302,41 m²
 • Kubatura brutto części nadziemnej 4716,68 m³
 • Kubatura części podziemnej 940,66 m³
 • Powierzchnia użytkowa 1073,72 m²
 • Maksymalna wysokość budynku 14,8 m

Ogólny zakres prowadzonych prac:

 • Całkowita wymiana konstrukcji dachu;
 • Pogłębienie piwnicy w celu uzyskani wymaganej wysokości użytkowej;
 • Prace konstrukcyjne w zakresie przebić przez ściany nośne oraz poszerzenie klatki schodowej;
 • Całkowita wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod-kan, oraz modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji;
 • Renowacja elewacji ceglanej objętej ochroną konserwatorską oraz wymiana stolarki okiennej;
 • Wymiana nawierzchni na dziedzińcu wraz z nowym odwodnieniem terenu, remont ogrodzenia oraz garaży.

Data podpisania umowy: 08.01.2021
Termin realizacji: 15.11.2022