Przebudowa budynku dawnego szpitala aresztu śledczego na budynek administracyjno – biurowy – Rakowiecka 37

Zakres prac polega na usunięciu elementów wyposażenia więziennego i szpitalnego, przebudowa ścian wydzielających nowe pomieszczenia. Nowe okładziny ścian, podłóg i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Usunięcie starych i budowa nowych instalacji – wod-kan, klima, wentylacja mechaniczna, elektryka, teletechnika.

Kondygnacja techniczna i nadbudowa ostatniego piętra zostanie rozebrana, nad rozebraną częścią drugiego piętra zostanie wykonany nowy strop i wymurowane nowe ścianki kolankowe. Zaprojektowano wykonanie nowej więźby dachowej cztero- połaciowej pokrytej dachówką.

Zmiana funkcji użytkowania budynku.

Na zewnątrz skucie tynku z elewacji i odtworzenie pierwotnej elewacji ceglanej, dostosowanie nowych okien do kształtów okien historycznych, zagospodarowanie terenu – zieleń , mała architektura, chodniki.

Zestawienie parametrów budynku po przebudowie:

  • Powierzchnia działki 22185,7 m²
  • Powierzchnia zabudowy 650,8 m²
  • Powierzchnia użytkowa 1862,25 m²
  • Kubatura brutto 10764,2 m³
  • Wysokość budynku do 16,38 m
  • Szerokość budynku 18,18 m
  • Długość budynku 41,91 m
  • Liczba kondygnacji nadziemnych 4
  • Liczba kondygnacji podziemnych 1