Modernizacja budynku frontowego Kancelarii Senatu w Warszawie