Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Budowa Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim. Prace obejmowały wykonanie 2-kondygnacyjnego, wolnostojącego budynku usługowego o funkcji biurowej (A ), 1-kondygnacyjnego budynku magazynowego z zespołem kojców dla psów (KM) oraz dwóch 1-kondygnacyjnych budynków garażowych (G1 i G2).

Inwestor

Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji

Data ukończenia

Lipiec 2023

Typ projektu

Budowa

Architekt

WK ARCHITEKCI

Architekt / architekci

WK ARCHITEKCI, ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz

Galeria realizacji

Podsumowanie budowy

Budowa Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim została zakończona w lipcu roku 2023.

Umowa obejmowała wykonanie 2-kondygnacyjnego, wolnostojącego budynku usługowego o funkcji biurowej (A ), 1-kondygnacyjnego budynku magazynowego z zespołem kojców dla psów (KM) oraz dwóch 1-kondygnacyjnych budynków garażowych (G1 i G2).

Wykonano instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne oraz elektryczne
i teletechniczne.

01
Budynek biurowy A

– powierzchnia zabudowy – 2345,85 m2
– powierzchnia całkowita budynku – 4689,31 m2
– powierzchnia wszystkich kondygnacji netto – 3906,46 m2
– kubatura budynku brutto – 19329,80 m3
– ilość kondygnacji nadziemnych – 2
– max. wysokość budynku – 10,00 m
– max. długość budynku – 68,64 m
– max. szerokość budynku – 68,28 m

02
Budynki garażowe G1 i G2

G1
– powierzchnia zabudowy – 247,31 m2
– powierzchnia całkowita budynku – 347,31 m2
– powierzchnia wszystkich kondygnacji netto – 206,88 m2
– kubatura budynku brutto – 813,65 m3
– ilość kondygnacji nadziemnych – 1
– max. wysokość budynku – 3,29 m
– max. długość budynku – 33,48 m
– max. szerokość budynku – 8,78 m
G2
– powierzchnia zabudowy – 249,31 m2
– powierzchnia całkowita budynku – 349,31 m2
– powierzchnia wszystkich kondygnacji netto – 208,09 m2
– kubatura budynku brutto – 820,23 m3
– ilość kondygnacji nadziemnych – 1
– max. wysokość budynku – 3,29 m
– max. długość budynku – 36,78 m
– max. szerokość budynku – 6,78 m

03
Budynek magazynowy KM

– powierzchnia zabudowy – 234,47 m2
– powierzchnia całkowita budynku – 234,47 m2
– powierzchnia wszystkich kondygnacji netto – 181,71 m2
– kubatura budynku brutto – 848,78 m3
– ilość kondygnacji nadziemnych – 1
– max. wysokość budynku – 3,62 m
– max. długość budynku – 24,64 m
– max. szerokość budynku – 9,64 m

Zastosowane technologie

Budynek główny A zaprojektowano na planie litery L, w technologii tradycyjnej murowanej, z murowanymi ścianami oraz żelbetowym stropem, w krzyżującym się układzie wielotraktowym. Na szczytach i w narożniku (u zbiegu skrzydeł) zaprojektowano węzły komunikacji pionowej. Dach wielospadowy, o kącie nachylenia połaci >30°.
W poddaszu nieużytkowym, nad częścią powierzchni biurowej przewidziano poziomą przestrzeń instalacyjną na urządzenia techniczne obsługi budnku.
Sztywność przestrzenną budynku zapewnią wieńce, a także podłużne i poprzeczne ściany konstrukcyjne oraz strop gęstożebrowy.

Budynki pomocnicze G1, G2, zaprojektowano na rzucie prostokąta, w technologii tradycyjnej murowanej, z murowanymi ścianami oraz gęstożebrowym stropem w układzie jednotraktowym. Stropodach płaski.

Budynek pomocniczy KM zaprojektowano na rzucie litery L, w technologii tradycyjnej murowanej, z murowanymi ścianami oraz gęstożebrowym stropem w układzie dwutraktowym podłużnym, typowym dla rzutu na planie prostokąta. Stropodach płaski.

Zakres projektowanych robót

Projekt budowy zakładał wykonanie robót polegających na:

 • niwelacji terenu
 • wykonaniu wykopów fundamentowych
 • wykonaniu fundamentów
 • wzniesieniu ścian konstrukcyjnych
 • wykonaniu posadzek na gruncie
 • wykonaniu ścianek działowych
 • wykonaniu stropów
 • wykonaniu konstrukcji drewnianej dachu
 • wykonaniu nowych posadzek
 • wykonaniu tynków ścian oraz sufitów podwieszanych
 • wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie izolacji termicznej budynku
 • wykonanie okładzin z płytek ceramicznych
 • wykonanie powłok malarskich
 • montaż osprzętu i wyposażenia

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nowych instalacji wewnętrznych:

 • instalacji zasilania podstawowego;
 • instalacji zasilania rezerwowego
 • instalacji elektrycznych gniazd zasilających;
 • instalacji oświetlenia podstawowego;
 • instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
 • instalacji teletechnicznej
 • instalacji logicznej kat 6a
 • instalacji domofonowej;
 • instancji odgromowej;
 • instalacji AKPiA
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym z.w., c.w, hydrantowej, sanitarnej deszczowej i odpr. skroplin)
 • instalacji c.o. i c.t., chłodu
 • instalacji nawilżania powietrza