Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie – Modernizacja Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych