Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami administracji, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej / Stolarskiej

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI ADMINISTRACJI, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZWEDZKIEJ/STOLARSKIEJ

Galeria realizacji

Nazwa zadania: „BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI ADMINISTRACJI, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZWEDZKIEJ/STOLARSKIEJ ”
Adres Inwestycji: ul. Szwedzka/Stolarska na działkach ewid. nr 84, 9/2, 9/1, 14 obręb geodezyjny 4-13-01
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, 03-708 Warszawa, Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

Parametry techniczne budynku:

  • Liczba kondygnacji nadziemnych: 7
  • Liczba kondygnacji podziemnych: 0
  • Powierzchnia zabudowy: 987,60 m²
  • Powierzchnia całkowita części nadziemnej: 6 158,45 m²
  • Kubatura obiektu: 19 698,14 m³
  • Liczba mieszkań: 72 szt.
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 833,78 m²
  • Powierzchnia użytkowa usług administracji: 700,22 m²
  • Powierzchnia użytkowa komunikacji: 588,10 m²
  • Pozostała powierzchnia użytkowa: 78,26 m²

Inwestycja obejmuje swoim zakresem wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego). Obiekt zaprojektowano w postaci dwóch, o różnej wysokości, brył, połączonych łącznikiem. Część budynku wysunięta na północ składa się z VII kondygnacji nadziemnych (22,65 m mierzona do szczytu attyki), część południowa składa się z V kondygnacji nadziemnych (16,70 m mierzona do szczytu attyki) – ażurowy korytarz (łącznik) łączy je na poziomie +2, +3, +4 i +5.