Budynek mieszkalny przy ul.Małego Franka w Warszawie