Budowa zadaszenia oraz pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na Targowisku w Błoniu

Inwestor

Gmina Błonie

Data ukończenia

Lipiec 2022 r.

Typ projektu

Budowa

Architekt

Nazwa zadania: Budowa zadaszenia oraz pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na Targowisku w Błoniu
Adres: ul. Targowa 3 05-870 Błonie
Inwestor: Gmina Błonie ul. Rynek 6 05-870 Błonie

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

 • Targowisko w Błoniu
 • Działka nr ew. 13/15 obręb: 0014
 • Powierzchnia terenu będącego zakresem opracowania: 6027 m²
 • Powierzchnia zabudowy pawilonów: 267,5 m²
 • Powierzchnia zadaszeń: 1398 m²
 • Powierzchnia dróg, parkingów, chodników: 1694,92 m²
 • Powierzchnia placu: 2158,7 m²
 • Łąki kwietne: 1902,38 m²
 • Wysokość zabudowy – Pawilony: 3,49 m
 • Wysokość zadaszenia: 3,15-5,73 m
 • Szerokość elewacji frontowej P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8: 6,20 m
 • Szerokość elewacji frontowej P9,P10,P11,P12,P13,P14: 16,25 m
 • Kubatura Pawilonów: 936,25 m
 • Liczba miejsc parkingowych: 8

Data podpisania umowy: 12-04-2021
Termin realizacji w zakresie robót budowlanych: 28-02-2022
Termin realizacji w zakresie zieleni: 31-07-2022