Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w Siemiatyczach