Budowa internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym w COS-OPO w Giżycku

Inwestor

Centralny Ośrodek Sportu

Data ukończenia

październik 2022 r.

Typ projektu

Budowa

Architekt

SEPAGROUP

Galeria realizacji

Inwestycja: Budowa budynku internatu wraz z zapleczem gastronomicznym, infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu w COS-OPO w Giżycku oraz łącznikiem nadziemnym.
Adres budowy: ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko
Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
Jednostka Projektowa: SEPAGROUP ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-321 Wrocław

Forma architektoniczna i funkcja obiektów budowlanych

Budynek internatu sportowego na planie „L” o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej.
Podstawowe właściwości funkcjonalno-użytkowe terenu i budynku koncentrują się na stworzeniu infrastruktury turystyczno-sportowej:

 • usługi zamieszkania zbiorowego (noclegowego, w tym 43 pokoje wraz z funkcjami towarzyszącymi o łącznej ilości miejsc noclegowych 86. Struktura pokoi: jednoosobowe, dwuosobowe oraz przystosowane dla osób niepełnosprawnych – jednoosobowe.
 • usługi gastronomiczne i rozrywkowe
 • zagospodarowanie terenów zielonych pod funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami małej architektury.

Budynek łącznika nadziemnego pomiędzy budynkami istniejącej hali sportowej a budynkiem internatu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, łączy komunikacyjnie oba budynki na poziomie kondygnacji +1. Forma budynku na planie prostopadłościanu oparta na liniowych podporach w postaci ram żelbetonowych. Podstawową i jedyną funkcją budynku jest komunikacja pomiędzy istniejącym budynkiem hali sportowej i projektowanym budynkiem internatu sportowego.

Parametry techniczne i użytkowe obiektu

Budynek internatu sportowego

 • Powierzchnia zabudowy 1104,60 m²
 • Powierzchnia wewnętrzna 2748,38 m²
 • Powierzchnia netto 2594,88 m²
 • Powierzchnia użytkowa 1955,74 m²
 • Kubatura brutto 14107,44 m³
 • Ilość kondygnacji nadziemnych 3
 • Ilość kondygnacji podziemnych 1
 • Maksymalna wysokość budynku 14,12 m
 • Maksymalna długość budynku 45,70 m
 • Maksymalna szerokość budynku 34,90 m

Budynek łącznika nadziemnego

 • Powierzchnia zabudowy 113,60 m²
 • Powierzchnia wewnętrzna 81,40 m²
 • Powierzchnia netto/komunikacyjna 81,40 m²
 • Kubatura brutto 482,35 m³
 • Ilość kondygnacji nadziemnych 1
 • Ilość kondygnacji podziemnych –
 • Maksymalna wysokość budynku 8,96 m
 • Maksymalna długość budynku 42,25 m
 • Maksymalna szerokość budynku 3,06 m

Opis wykonywanych prac

 • budowa obiektu kubaturowego o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej – internat sportowy
 • wykonanie utwardzonych dojść do budynków w postaci chodników i tarasów;
 • przebudowa i rozbudowa utwardzonych dróg wewnętrznych
 • budowa parkingów dla pojazdów osobowych;
 • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego;
 • przebudowa i rozbudowa instalacji infrastruktury technicznej: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, gazowej, kablowej, elektrycznej i teletechnicznej;
 • usunięcie drzew kolidujących z projektowanym budynkiem oraz infrastrukturą techniczną;
 • z uwagi na fakt, że budynek łącznika łączy się z istniejącym budynkiem hali sportowej wymagane są roboty budowalne rozbiórkowe i remontowe w obrębie budynku hali.

Termin początku Inwestycji: Czerwiec 2021 r.
Termin zakończenia Inwestycji: Październik 2022 r.