Budowa budynku administracyjno – biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie

Budowa budynku administracyjno – biurowego.

Inwestor

Gmina Konstancin-Jeziorna

Data ukończenia

maj 2024 roku

Typ projektu

Budowa

Architekt

Galeria realizacji

Inwestycja: Budowa budynku administracyjno – biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie wraz z zagospodarowaniem terenu, z jednoczesną rozbiórką budynku biurowego i budynku ochrony/portierni.
Adres Inwestycji: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Warecka 22
Inwestor: Gmina Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Początek inwestycji: wrzesień 2022 roku
Koniec inwestycji: maj 2024 roku

Parametry budynków podlegających rozbiórce:

Powierzchnia zabudowy budynku biurowego: 422,46 m²
Powierzchnia zabudowy budynku ochrony: 9,95 m²
Powierzchnia użytkowa: 340,00 m²
Kubatura: 1153,00 m³

Parametry projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 465,23 m²
Powierzchnia użytkowa: 770,66 m²
Kubatura: 3999,60 m³

Opis Inwestycji:

Przedmiotem Inwestycji jest budowa budynku administracyjno – biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie wraz z zagospodarowaniem terenu, z jednoczesną rozbiórką budynku biurowego i budynku ochrony/portierni. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjnym obiektem biurowym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym. Jego wymiary to 40,53m x 13,22m, a wysokość wynosi 7,49m. Obiekt będzie podzielony na dwie oddzielone od siebie części – ogólnodostępna dla petentów oraz część biurowa, dostępna jedynie dla pracowników biura.

Główne wejście do budynku znajduje się od wschodniej strony obiektu, a funkcję jego zadaszenia spełnia nadwieszenie części piętra budynku. Wejście główne prowadzi do dwukondygnacyjnego holu w którym znajduje się recepcja oraz biuro obsługi klienta wraz z wydzieloną rejestracją. W przestrzeni ogólnodostępnej zlokalizowana jest portiernia oraz toaleta dla petentów dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Część biurowa parteru oddzielona jest od części ogólnodostępnej. Znajduje się w niej 5 pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie ksero, toalety dla pracowników, pomieszczenie porządkowe, archiwum zakładu. W północnej części budynku zlokalizowane są pomieszczenia techniczne, takie jak: kotłownia, serwerownia, śmietnik, rozdzielnia główna. Na piętro budynku prowadzą schody oraz winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się tam 14 pokoi biurowych, sala konferencyjna, toaleta dla osób niepełnosprawnych, toalety dla pracowników, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze oraz przestrzeń wielofunkcyjna dostępna dla wszystkich pracowników.