Adaptacja budynku przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie na przedszkole