Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – Prace zostały zakończone terminowo.

Zgodnie z założonym terminem zostały zaprojektowanie i przebudowane pomieszczenia w budynku A na potrzeby Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej.

Inwestycja: Modernizacja Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”- w trybie “zaprojektuj i wybuduj”
Inwestor/Miejsce Budowy: Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Zakres:

Zakres obejmuje zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń w budynku A na potrzeby Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej.

Zakres szczegółowy:

Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w każdej z branż oraz modernizacja pomieszczeń w bud. A p. 1 – prace budowlano remontowe wraz z branżami sanitarna (woda, kanalizacja, woda demineralizowana, wentylacja, klimatyzacja, gaz ziemny), elektryczna (WLZ, rozdzielnie piętrowe, instalacja kablowa, oświetlenie, osprzęt), teletechniczna (sieć komputerowa, telefoniczna, domofonowa, przyzywowa, CCTV, KD i in.). Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie odbiorów i przekazanie do użytkowania.

Pow. netto przebudowywanego piętra – 788,9 m²
Kwota całkowita – 6 923 000,00 zł brutto
Termin realizacji – 12 miesięcy od styczeń 2023