Nazwa Inwestycji: Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Adres: ul. Juliusza 5-9, 98-220 Zduńska Wola.
Inwestor: TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

 • Liczba kondygnacji podziemnych 0
 • Liczba kondygnacji nadziemnych 3
 • Poziom parteru budynku 179,03 m n. p. m
 • Powierzchnia zabudowy 1337 m²
 • Powierzchnia wewnętrzna części nadziemnej 4022,88 m²
 • Kubatura brutto części nadziemnej 14009,85 m³
 • Powierzchnia użytkowa 3052,67 m²
 • Maksymalna wysokość budynku 13 m

Ogólny zakres prowadzonych prac:

 • wykonanie projektu budowlanego oraz zakresu prac projektowych towarzyszących wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • budowa obiektu kubaturowego o 3 kondygnacjach nadziemnych;
 • wykonanie utwardzonych dojść do budynków w postaci chodników i tarasów;
 • przebudowa i rozbudowa utwardzonych dróg wewnętrznych;
 • budowa parkingów dla pojazdów osobowych;
 • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego;
 • przebudowa i rozbudowa instalacji infrastruktury technicznej: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, gazowej, kablowej, elektrycznej i teletechnicznej;
 • usunięcie drzew kolidujących z projektowanym budynkiem oraz infrastrukturą techniczną;

Data podpisania umowy: 12.02.2021
Termin realizacji: 30.10.2022

Stan prac na 28.09.2022

 • układanie instalacji sanitarnych zewnętrznych
 • wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w lokalach
 • tynkowanie mieszkań
 • układanie posadzek
 • montaż stolarki okiennej
 • wykonywanie ocieplenia budynku
 • montaż bram garażowych
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.