Opis inwestycji:

Nazwa zadania: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi.”

Adres Inwestycji: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

Parametry techniczne budynku:

  • Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
  • Liczba kondygnacji podziemnych: 1
  • Powierzchnia użytkowa obiektu: 1 104,21 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 702,55 m²
  • Kubatura obiektu: 8 846 m³

Budynek nr 80 znajdujący się na terenie WITU jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym. W zamierzeniu inwestycyjnym zostanie on nadbudowany o dodatkową kondygnację i klatkę schodową z dźwigiem osobowo-towarowym. Przebudowany budynek zostanie dostosowany do obowiązujących warunków technicznych i warunków bezpieczeństwa pożarowego. Zostanie również poprawiona funkcjonalność obiektu.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem roboty:

  • konstrukcyjne: podbijanie fundamentów, wykonanie stropów, wykonanie stropodachu wentylowanego, wykonanie nowoprojektowanej klatki schodowej, wykonanie szachtu windowego.
  • budowlano-architektoniczne: nadbudowa kondygnacji, dobudowa klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż dźwigu osobowo-towarowego, wykończenie nowoprojektowanych pomieszczeń
  • sanitarne: instalacja wodociągowa, hydrantowa, tryskaczowa, kanalizacyjna, instalacja grzewcza (c.o. i c.t.), instalacja gazów technicznych a także klimatyzacji i wentylacji
  • elektryczne: instalacje zasilające, instalacje oświetlenia, montaż rozdzielni głównej, a także instalacje teletechniczne tj. sieć LAN, system alarmowy, system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożaru, system monitoringu wizyjnego
  • prace związane z zagospodarowaniem terenu: prace drogowe (komunikacja pieszo-jezdna, parkingi), architektura zieleni

Data podpisania umowy: 28.04.2022
Termin realizacji: 31.10.2023

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.