Opis inwestycji

Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu C Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, na podstawie Koncepcji Programowo-Przestrzennej w zakresie:

 • Nadbudowa II piętra
 • Zabudowa tarasu na kondygnacji I piętra
 • Dobudowa windy łóżkowej wraz z holami windowymi, obsługującej wszystkie kondygnacje pawilonu

wraz ze wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

Dane liczbowe przed przebudową

Powierzchnia zabudowy: 1 474,6m²
Powierzchnia netto: 2 407,9m²

W tym:

Parter: 1 215,0m²
Piętro I: 1 192,9m² (tym taras 48,8 m²)
Kubatura: 12 090,9m³
Wysokość budynku: 8,20 m
Liczba kondygnacji: 2
Nachylenie dachu: – 3% (1,72°)
Długość budynku: – 65,65m
Szerokość budynku: – 26,0 m

Dane liczbowe po przebudowie

Powierzchnia zabudowy: 1 524,0m²
Powierzchnia netto: 3 751,61m²

W tym:

Parter: 1 261,81m²
Piętro I: 1 237,59m² (tym zabudowa tarasu 46,68 m²)
Piętro II: 1 252,21m²
Kubatura: 17 899,15m³
Wysokość budynku: 11,90 m
Liczba kondygnacji: 3
Nachylenie dachu: – 3% (1,72°)
Długość budynku: – 68,95m
Szerokość budynku: – 26,0 m

Stan robót na dzień 16.09.2022

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

 • wyburzenie konstrukcji stropu nad kondygnacją I piętra w miejscu lokalizacji przedłużenia klatek schodowych – w toku
 • demontaż balustrady szklanej tarasu oraz obróbek dachowych wraz z rynnami i rurami spustowymi zewnętrznymi – w toku
 • demontaż istniejących płytek tarasowych i warstw stropodachu oraz zabezpieczenie kondygnacji przed wodami opadowymi – w toku
 • rozbiórka istniejących ścian zewnętrznych i ław fundamentowych części budynku pod tarasem – wykonano
 • demontaż istniejących instalacji, okien, podokienników oraz i ścian i drzwi w budynku w miejscu projektowanej dobudowy – w toku
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonych w miejscach projektowanej dobudowy – wykonano

ROBOTY ZWIĄZANE Z POSADOWIENIEM DOBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU:

 • wykonanie wykopów fundamentowych pod dobudowę windy i holu windowego – wykonano
 • wykonanie wykopów fundamentowych pod ławy fundamentowe nowych ścian zewnętrznych części budynku pod zabudowywanym tarasem – wykonano

ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE – PEŁEN ZAKRES ROBÓT:

 • montaż konstrukcji stalowej nadbudowy i dobudowy – dobudowa i nadbudowa tarasu w toku
 • roboty betoniarskie – w toku
 • roboty zbrojarskie – w toku
 • układanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej – wykonano

ROBOTY DROGOWE – CHODNIKI
ROBOTY ZIEMNE:

 • wykopy ręczne i mechaniczne z przemieszczeniem ziemi – wykonano
 • formowanie i zagęszczanie nasypów – wykonano

ROBOTY INSTALACYJNO-SANITARNE

 • demontaż istniejących gazów medycznych – wykonano
 • wykonanie przekładki gazów medycznych ze względu na kolizję z dobudową – wykonano

ROBOTY INSTALACYJNO-ELEKTRYCZNE

 • montaż bednarki – wykonano
 • montaż instalacji odgromowej – w toku
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.