Przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi, na mieszkalno-usługowo-biurowy oraz hostel

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami administracji, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej / Stolarskiej

Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dwóch budynków gospodarczych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Derkaczy / Jagienki w Warszawie.

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR oraz budowa lądowiska dla helikoptera LPR dla SPOZ w Lubartowie

Modernizacja Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Przebudowa i remont oddziału obserwacyjno-zakaźnego na parterze budynku „H” w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce

Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budowa budynku administracyjno – biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej/Markowskiej w Warszawie

Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku

Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na dydaktyczny na terenie kampusu Akademii Nauk Stosowanych Uczelni Państwowej w Gnieźnie

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – ul. Sienkiewicza 61a – 63

Przebudowa, remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków przy ul Pogonowskiego 34 w Łodzi

Remont elewacji i dachu – budynek „S” MSWiA, ul. Wołoska 137 w Warszawie.

WITU, budynek biurowo-laboratoryjny

Przebudowa budynków przy ul. Żeromskiego 88 w Łodzi

Przebudowa istniejącego budynku oraz budowa budynku usługowego dla Centrum Administracji Publicznej w Błoniu

Rozbiórka, przebudowa, remont nieruchomości przy ul. Legionów 44 w Łodzi

Rozbudowa budynku administracji publicznej wraz z przebudową wnętrz, budową przyłącza wodociągowego oraz przebudową instalacji deszczowej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.